Menu

OLSKursy

« wstecz

ilustracja

 

KURSY JĘZYKOWE on-line

 

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie OLS, dostępny na poziomach od A1 do C2
 

 

OBOWIĄZKOWY KURS JĘZYKOWY

Obowiązkowy darmowy kurs językowy kierowany jest do studentów, których poziom biegłości językowej został uznany za wymagający dodatkowego wsparcia.

Obowiązkowy darmowy kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w języku, w którym wypełniony został pierwszy test biegłości językowej i nie ma możliwości dokonania zmiany na inny język.

 
 

 

DODATKOWY KURS JĘZYKOWY

Uczelnia może przyznać licencję na dodatkowy kurs językowy osobom, dla których język nauki/ środowiska pracy jest językiem ojczystym lub które uzyskały wynik z testu na poziomie pomiędzy B2 i C2 i które są zainteresowane udziałem w kursie. Kurs może być realizowany w głównym języku nauki/ środowiska pracy lub w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS.
 

Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
 
  • Language courses - menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie,
  • Different modules - doskonalące umiejętności: gramatyka, słownictwo, komunikacja; w tym o charakterze MOOCs (Massive Open Online Courses) na wybranym przez uczestnika poziomie
  • Tutoring Sessions: wirtualna klasa, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h; w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują (ustalone sesje tematyczne oraz możliwość wyboru tematu sesji przez uczestnika)
  • Forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników, kontakt z innymi Erasmusami i wzajemne wsparcie
  • News
  • Level Test:  test na zakończenie kursu on-line
 
Uwaga!
Studentowi może zostać przydzielona licencja tylko i wyłącznie na jeden dodatkowy kurs językowy (do wyboru):
 

1) Dodatkowy kurs w JĘZYKU KRAJU (Local Language) Jeśli w pierwszym teście oceny biegłości językowej uzyskałeś wynik B2, C1 lub C2, uczelnia może ci zaproponować kurs w języku kraju (Local Language), do którego jedziesz na stypendium, pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS (informacja powyżej).
 
2) Dodatkowy kurs języka NAUKI/ŚRODOWISKA PRACY  Jeśli w pierwszym teście oceny biegłości językowej uzyskałeś wynik B2, C1 lub C2, uczelnia może ci zaproponować kurs w języku nauki/ środowisku pracy, w celu podniesienia kompetencji językowych. Kurs językowy jest realizowany w tym samym języku, w którym wypełniony został test biegłości językowej.

Uwaga!
Przydzielenie licencji na kurs online w języku kraju (Local Language), innym niż język nauki/środowiska pracy, nie powoduje zmiany języka drugiego testu - drugi test biegłości językowej wypełniasz w takim samym języku, w jakim wykonany został pierwszy test .
 

Uwaga!
Jeśli uczelnia przedzieli ci licencję na kurs językowy, link do niego będzie aktywny przez 30 dni od daty otrzymania zaproszenia. Po tym czasie licencja wygasa. Twoje konto (profil) jest aktywne przez 12 miesięcy od ostatniego logowanie do platformy OLS.
 

Należy regularnie uczestniczyć zarówno w obowiązkowym jak i dodatkowym kursie językowym. Zarówno Narodowa Agencja, jak Biuro i Komisja Europejska mogą sprawdzić jaki czas został przez poświęcony przez studentów na uczestnictwo w kursach.