Menu

OLSTesty

« wstecz

ilustracja

Testy językowe on-line

 

Student uczestniczący w wymianie w Programie Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia pierwszego i drugiego testu językowego (przed i po mobilności). 

 

 

 

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ niezależnie od tego czy wcześniej odbyły się już jakieś wymiany. 

 

Jeśli jesteś studentem/studentką, poddanie się testowi biegłości językowej OLS jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w mobilności, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków tj. studenci, dla których język, w jakim będą studiować za granicą, jest ich językiem ojczystym (native speakers).

 

Wskzaówki dla studentów korzystających z platformy OLS

 

 

Więcej informacji dotyczących testów biegłości językowej: https://erasmusplusols.eu/pl/test-jezykowy/