Menu

E+ praktyki SMPRekrutacja

« wstecz

 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI 2019/20

 

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej
 
 
Przede wszystkim wykaż się inicjatywą: poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni)
 
  • Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną, ten wyjazd również może być zrealizowany.
  • Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2. 
  • Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku :) Średnia z dotychczasowego okresu studiów jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.
  • Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności, zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).
 

 
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura
 
b) CV w języku angielskim wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi informacje zawarte w CV
c) List motywacyjny w języku angielskim - adresowany do uczelni partnerskiej
 
d) Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (np. międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego wydane przez stosowne instytucje, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)); konieczne jest określenie poziomu kursu (minimum B1) oraz oceny końcowej z egzaminu
 
- dla studentów, którzy zdali egzamin
 
- dla studentów, którzy jeszcze nie przystąpili do egzaminu
 
e) Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) uzyskanych w UP w Lublinie do chwili wyjazdu
f) Informacje dodatkowe (rekomendacje), jeżeli dotyczą, np. zaświadczenie udziału w konferencjach międzynarodowych, odbyciu praktyk, uczestnictwie w wolontariacie
g) Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na stypendium (sprawdź zakładka POWER)