Menu

E+ studia SMSRozliczenie pobytu

« wstecz

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

 

Po powrocie ze stypendium, nie dłużej niż dwa tygodnie po zakończonej mobilności, należy złożyć w DPUiWM następujące dokumenty:

 

  • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej (Confirmation of Stay)

- przygotowane na papierze firmowym uczelni zagranicznej
- okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej *

 

  • Wykaz zaliczeń, ocen (Transcript of Records)

- doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.

 

  • Tłumaczenie przysięgłe Transcript of Records (po powrocie ze studiów studenci zobowiązani są do złożenia w biurze tłumaczenia, dzięki któremu uzyskają wpis do indeksu i suplementu do dyplomu)

 


Pamiętaj, że

Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że Wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie. 


  

Learning Agreement for Studies/Changes to Learning Agreement for Studies

-  za każdy semestr pobytu, podpisane zarówno przez studenta i koordynatora Erasmusa z UP w Lublinie jak i koordynatora z uczelni zagranicznej (o ile nie zostało dostarczone wcześniej).

 

  • Wypełnienie końcowego testu biegłości językowej OLS (jeżeli dotyczy)
  • Wypełnione ankiety dla Komisji Europejskiej EU-survey
  • Prezentacja PowerPoint SMS + zdjęcia dobrej jakości (o ile możliwe)

- może być przygotowana jedna prezentacja prze grupę studentów przebywających w tej samej uczelni w danym czasie

  • Tekst w formacie edytowalnym ( 2000-3000 znaków) przybliżający przyszłym studentom: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (ceny zakwaterowania, wyżywienia, miasteczko akademickie - czy przyjazne dla studenta, jak wygląda integracja ze środowiskiem studenckim, jak wyglądają zajęcia, również pod względem językowym, atrakcje turystyczne) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP "Aktualności" i na stronie  internetowej Erasmus UP.

 


 

 

* Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.