Menu

E+ studia SMSPrzedłużenie pobytu

« wstecz

 

Procedura przedłużenia pobytu na studiach 2019/2020

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

 

Jeżeli wyjechałeś na studia w semestrze zimowym, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony uczelni partnerskiej, Twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym, i chciałbyś przedłużyć swój pobyt na kolejny semestr, to jest to możliwe, o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.


Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

  • pobyt w uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku
  • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.
  • stypendium Erasmus+ jest przyznawane maksymalnie na okres 5 miesięcy, więc decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejny semestr z własnych środków finansowych.
  • Sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.
  •  twój status jako studenta Erasmusa+ nie zmienia się w stosunku do tego w semestrze zimowym


WAŻNE!
Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania Twojego kapitału mobilności. 
Aby przedłużyć swój pobyt musisz dopełnić formalności z tym związane.

 

 


PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA POBYTU:


 

 

Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu - początek letniego semestru na UP w Lublinie

 

  1. skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgody oraz z DPUiWM, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat procedury.
  2.  procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, prodziekana i koordynatora uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.


Uwaga!
Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody prodziekana i koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.

 

 


WYMAGANE DOKUMENTY:


 


1)    napisz Podanie zatytułowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą. 
- podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu (na ich podstawie wyliczane ewentualne dodatkowe dofinansowanie), zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać Twoja pierwotna umowa z Uczelnią oraz uzasadnienie 
- najpierw uzyskać opinię i zgodę Koordynatora Wydziałowego
2)    do podania należy dołączyć Zgodę z uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu 

 


Uwaga!
Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą  rozpatrywane. 


   
3)    uzgodnij nowe Learning Agreement for Studies (LAS) oraz Kartę uzgodnień na kolejny okres z Koordynatorem Wydziałowym
4)    jeżeli możliwe, rozliczyć semestr zimowy dostarczając do biura potwierdzenie dotychczasowego okresu pobytu (Confirmation of Stay) oraz Transcript of Records

 


Uwaga!
Po wstępnej akceptacji, wszystkie dokumenty podpisane przez siebie i zatwierdzone przez uczelnię zagraniczną prześlij do Biura, najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem terminu zakończenia studiów zapisanego w pierwotnej umowie finansowej (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości).  P
ozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura. 


Po zatwierdzeniu dokumentów przez prodziekana i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię podania, zgody, Porozumienia o programie studiów i Karty uzgodnień. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na kolejny semestr.