Menu

E+ studia SMSDokumenty SMS

« wstecz

 

 

DOKUMENTY NA WYJAZDY NA STUDIA SMS 2020/2021

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura
 
 
a) Karta Uzgodnień SMS, KU SMS - integralny dokument z LAS 
b) Forma wypłaty grantu SMS - dokument określający formę wypłaty grantu (jeżeli zmieniła się w FR)
c) Ubezpieczenie zawierające NNW oraz karta EKUZ -  ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres mobilności studenta, a w jego zakres oprócz kosztów leczenia powinno wchodzić także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
UWAGA! Jeżeli dopiero będziesz wyrabiać Kartę EKUZ zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający Twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+
 
d) Wypełnienie pierwszego testu biegłości językowej OLS (sprawdź zakładkę OLS)
 
UWAGA!
Od roku akademickiego 2020/2021 studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ wypełniają elektronicznie Learning Agreement for Studies (LAS). Dokument na platformie student uzupełnisz na podstawie Karty Uzgodnień, która została zatwierdzona przez Koordynatora Wydziałowego i została dostarczona do biura Erasmus.
 
Pod obrazkiem znajdziesz krótki przewodnik po platformie
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem biura
 
Po zalogowaniu się do systemu zachęcamy do zainstalowania aplikacji Erasmus+, która jest dedykowana właśnie sprawom administracyjno - organizacyjnym.