Menu

E+ studia SMSDokumenty SMS

« wstecz

 

 

DOKUMENTY NA WYJAZDY NA STUDIA SMS 2019/2020

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura
 
 
a) Learning Agreement for Studies, LAS (Porozumienie o programie studiów) 
b) Karta Uzgodnień SMS, KU SMS - integralny dokument z LAS 
c) Forma wypłaty grantu SMS - dokument określający formę wypłaty grantu 
d) Ubezpieczenie (EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ lub prywatna polisa ubezpieczeniowa) - kolorowy skan dobrej jakości lub zdjęcie przesłane email do biura lub oryginał dostarczony do biura w celu zrobienia skanu
 
UWAGA! Jeżeli decydujesz się na wyjazd z Kartą EKUZ zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający Twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+
 
e) Wypełnienie pierwszego testu biegłości językowej OLS (sprawdź zakładkę OLS)