Menu

Informacje ogólneKoordynatorzy Wydziałowi

« wstecz

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+

 

 
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII: 
dr Sylwia Sowa
tel. 81 445 68 96
 
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
dr hab. Aneta Nowakiewicz
tel. 81 445 60 08
 
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI:
dr hab. Justyna Batkowska
tel. 81 445 67 39
 
WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ:
dr Barbara Banach-Albińska
barbara.banach@up.lublin.pl
tel. 81 445 69 55
 
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
dr hab. Katarzyna Golan
tel. 81 524 81 40
 
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI:
dr hab. inż. Zbigniew Kobus
tel. 81 531 97 46
 
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII:
dr Monika Sachadyn-Król
tel. 81 445 65 50