UP Lublin   Centrum Nauki

Projekty realizowane na UP


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

« wstecz

 

 

 


 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

 


 

 

Tytuł projektu: Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi – badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.
Konkurs: MRiRW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Stasiak
Kwota dofinansowania: 293 000, 00 zł
Termin realizacji: 06.2017 - 11.2017