UP Lublin   Centrum Nauki

Projekty realizowane na UP


 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

« wstecz

 


 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 


Tytuł projektu: „Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego.”
Konkurs: 
Iuventus Plus
Kierownik Projektu: 
dr Anna Jakubczyk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kwota dofinansowania: 
280 000,00 zł
Termin realizacji: 
11.2016 – 11.2018

Cel projektu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez młodego naukowca, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Pomoc w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyników.

Krótki opis projektu: Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do wyjaśnienia procesu uwalniania biologicznie  aktywnych peptydów z białek żywności oraz mogą mieć szczególne znaczenie w produkcji nowych preparatów żywności specjalnego przeznaczenia oraz dodatków do funkcjonalnej żywności.

 


 

 

Tytuł projektu: „Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę”
Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
Kierownik projektu: dr n. wet. Andrzej Milczak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Kwota dofinansowania: 247 170,00 zł
Termin realizacji: 06.2017 – 06.2018

Cel projektu:

- wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

- wsparcie studentów w prowadzeniu badań nad ustaleniem ewentualnych różnic w składzie i antygenowości błony komórkowej erytrocytów psów chorych i tych które nigdy nie chorowały na babeszjozę. Badania będą prowadzone jedynie na materiale biologicznym, pozyskanym w wyniku działań leczniczych i profilaktycznych.

 


 

 

Tytuł projektu: „Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół”

Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
Kierownik projektu: dr hab. Aneta Strachecka, Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Kwota dofinansowania: 18 355,05 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.05.2019

Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionej studentki Patrycji Skworonek w rozwoju jej aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie jej uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
Krótki opis projektu
W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne, staż przygotowawczy w pasiece Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP we Wrocławiu, prace badawcze w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie, staż przygotowawczy w Instytucie Ogrodnictwa Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.

 

 

KONTAKT
CENTRUM NAUKI - BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY

Aleksandra Jezierska – tel. 081 445 66 78, e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl