UP Lublin   Centrum Nauki

Projekty realizowane na UP


 

Narodowe Centrum Nauki

« wstecz

  


 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 


 


Projekty realizowane: 


Tytuł projektu: „Synbiotyki otrzymywane na bazie kiełków roślin strączkowych – badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności w modelowych układach in vitro oraz in vivo”
Konkurs: OPUS 9
Kierownik projektu: dr Michał Świeca, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kwota dofinasowania: 542 400, 00 zł
Termin realizacji: 01.2016 – 01.2019

Tytuł projektu: „Interakcje wybranych związków fenolowych z komponentami matrycy żywności jako czynnik warunkujący potencjalną biodostępność składników odżywczych i nutraceutycznych w aspekcie fortyfikacji żywności.”

Konkurs: PRELUDIUM 9
Kierownik Projektu: mgr inż. Łukasz Sęczyk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł
Termin realizacji: 03.2016 – 03.2018

Tytuł projektu: „Analiza obecności, bioróżnorodności oraz fizjologicznego znaczenia sekwencji bakteriofagowych występujących w genomach bakterii jelitowych z grupy Lactobacillus casei”

Konkurs: SONATA 12
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Jarocki, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kwota dofinansowania: 486 000,00 zł
Termin realizacji: 07.2017 – 07.2020

Tytuł projektu: „Analiza proteomu filmu łzowego u psów z cukrzycą przy użyciu spektometrii mas.”
Konkurs: PRELUDIUM 12
Kierownik projektu: lek. wet. Dagmara Magdalena Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
Termin realizacji: 08.2017 – 08.2020

Tytuł projektu: „Różnice pomiędzy częstotliwością zapładniania komórek jajowych przez plemniki trutni pszczół miodnych Buckfast i Apis mellifera carnica”
Konkurs: PRELUDIUM 12
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Łoś, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Kwota dofinansowania: 135 000,00 zł
Termin realizacji: 09.2017 – 09.2020

 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki: 

 

 


Tytuł projektu: „Profil glikoprotein w przebiegu ciąży w łożysku krów.”
Konkurs: MINIATURA 1
Kierownik Projektu: dr Jacek Wawrzykowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Kwota dofinansowania: 49 401,00 zł
Termin realizacji: 09.2017 – 09.2018 – termin do ustalenia

Tytuł projektu: ”Struktura klonalna oraz analiza czynników zjadliwości i antybiotykooporności szczepów Enterococcus faecalis wyizolowanych z woreczków żółtkowych piskląt brojlerów kurzych"
Konkurs: MINIATURA 1
Kierownik Projektu: dr Dagmara Stępień-Pyśniak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Kwota dofinansowania: 49 412,00 zł
Termin realizacji: termin do ustalenia

Tytuł projektu: „Biotransformacja antybiotyków antracyklinowych w hodowlach szczepu Bjerkandera adusta CCBAS 930” 
Konkurs: MINIATURA 1
Kierownik Projektu: dr inż. Kamila Rybczyńska – Tkaczyk, Wydział Agrobioinżynierii
Kwota dofinansowania: 38 885,00 zł
Termin realizacji: termin do ustalenia

Tytuł projektu: „Wpływ elicytacji na profil związków fenolowych młodych siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”
Konkurs: MINIATURA 1
Kierownik Projektu: dr Urszula Złotek, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kwota dofinansowania: 38 184,00 zł
Termin realizacji: termin do ustalenia