REKRUTACJA ZIMOWA 2017-2018


 

Wykaz kierunków i specjalności

« wstecz

 

Rekrutacja zimowa trwa od 12 stycznia do 18 lutego 2018 r.

Wykaz kierunków i specjalności – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne drugiego stopnia

oraz

studia niestacjonarne drugiego stopnia (architektura krajobrazu; dietetyka)

 

  [ SPIS KIERUNKÓW OD A DO Z ]

 

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

Specjalności

        

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

1.

AGROBIZNES

 

kierunek bez specjalności

2.

BIOINŻYNIERIA

 

kierunek bez specjalności

3.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

1. alternatywne źródła energii

2. gospodarka odpadami

3. gospodarka wodno-ściekowa

 

4.

ROLNICTWO

 

kierunek bez specjalności

5.

TOWAROZNAWSTWO

Nabór na kierunek - wybór specjalności po 1 semestrze

 1. obrót towarowy i obsługa celna
 2. zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
 3. logistyka i marketing produktów

6.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

kierunek bez specjalności

       

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

1.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 

kierunek bez specjalności

2.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

kierunek bez specjalności

3.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

 

kierunek bez specjalności

4.

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

 

kierunek bez specjalności

5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

kierunek bez specjalności

6.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

kierunek bez specjalności

7.

ZOOTECHNIKA

 

 1. zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

 

 1. bioinżynieria i marketing pasz

 

 

         

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

studia stacjonarne trwają 3 semestry

 

kierunek bez specjalności

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

studia niestacjonarne trwają 3 semestry

 

kierunek bez specjalności

2.

HORTITERAPIA

 

kierunek bez specjalności

3.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

 

kierunek bez specjalności

4.

OGRODNICTWO

 

kierunek bez specjalności

5.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

 

kierunek bez specjalności

6.

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE

 

kierunek bez specjalności

      

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

1.

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE

 

kierunek bez specjalności

 

2.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

kierunek bez specjalności

 

3.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

 

 

 1. technika motoryzacyjna i energetyka
 2. odnawialne źródła energii i ekoenergetyka

4.

TRANSPORT I LOGISTYKA

 

 1. inżynieria transportu i spedycja
 2. transport specjalistyczny

 

5.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

 1. inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 2. zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

     

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

1.

BIOTECHNOLOGIA

 

kierunek bez specjalności

2.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

kierunek bez specjalności

 

3.

 

DIETETYKA

studia niestacjonarne trwają 4 semestry

 

 

 

 

kierunek bez specjalności

 

 

 [ SPIS KIERUNKÓW OD A DO Z ]