REKRUTACJA ZIMOWA 2017-2018


 

Harmonogram rekrutacji

« wstecz

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia - dotyczy kierunków:

dietetyka;

architektura krajobrazu
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 – REKRUTACJA ZIMOWA
 
WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA
 
 
Lp.
Data
Treść
1.

12 stycznia 2018 r.

– 18 lutego 2018 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana oraz wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK (85 zł).

 

2.
19 lutego 2018 r.

Komunikat dla kandydatów na studia zawierający następujące informacje:

 

1) termin i miejsce sprawdzianu z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo;

2) numer sali, w której będzie odbywała się weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych.

 
3.
20 lutego 2018 r.
 

1) Sprawdzian z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata.

Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

 

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

 

2) Weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych – Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Uwaga: Należy zgłosić się we wskazanym miejscu i godzinie wraz z dowodem osobistym i deklaracją kierunku pokrewnego.

 
 
 

4.

20 lutego 2018 r.

Ogłoszenie wyników w systemie IRK i na listach ze sprawdzianu z kontaktu z koniem.

 
5.
21 lutego 2018 r. (środa)
godz. 1200
 

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 
6.
21 lutego 2018 r.
godz. 1400
Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.
 

Jeżeli dana specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybraną specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innej specjalności.

 

Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie: zakwalifikowany lub rezerwowy w systemie IRK. Informacja zostanie zamieszczona także na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15.

 

7.
22 i 23 lutego 2018 r.
od godz. 800
do godz. 1700
(czwartek i piątek)

 

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia. Wykaz dokumentów w załączniku do harmonogramu rekrutacji.

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. (dokładne informacje otrzymuje kandydat w systemie IRK). Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status: przyjęty (informacja w systemie IRK).

 

 
 
Ważne informacje dla kandydatów:
 
  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

 

  1. Kandydaci na studia mogą skorzystać z pomocy pracownika Działu Organizacji Studiów, komputera oraz drukarki w dniach składania dokumentów 22 i 23 lutego 2018 r. ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum, sala nr 9 w godz. 9 -15.

 

  1. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 19 lutego do 1 marca 2018 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

 

 
Lublin, dnia 31 października 2017 r.