Rekrutacja


 

KONTAKT - Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - rekrutacja ZIMA

TELEFONY KOMISJI REKRUTACYJNYCH

 

Wykaz telefonów do sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

UP w Lublinie

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

tel. (81) 445-68-43; sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna,

inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo;

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

tel. (81) 445- 65 – 01; sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja

żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo w obszarach

wiejskich, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika;

 

WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

tel. (81) 445 - 61- 04; sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i

leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji;

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

tel. (81) 445- 60 – 95; sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, hortitechniki precyzyjne,

ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielona urbanistyka,

zielarstwo i fitoprodukty;

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

tel. (81) 445 -68-61; sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: biotechnologia, technologia żywności i żywienie

człowieka, dietetyka. 

 

« wstecz