Rekrutacja


 

Kierunki studiów i kryteria przyjęć

WYKAZ KIERUNKÓW

 

 

Rekrutacja zimowa trwa od 14 stycznia do 17 lutego 2019 r.

Wykaz kierunków i specjalności

oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2018/2019

Studia stacjonarne drugiego stopnia oraz

studia niestacjonarne drugiego stopnia

(architektura krajobrazu; dietetyka)

 

 

 

 

 

Lp.

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

 

Specjalności

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

1.

AGROBIZNES

 

kierunek bez specjalności

2.

BIOINŻYNIERIA

 

kierunek bez specjalności

3.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

1. alternatywne źródła energii

2. gospodarka odpadami

3. gospodarka wodno-ściekowa

 

4.

ROLNICTWO

Studia w języku polskim i angielskim

 

kierunek bez specjalności

5.

TOWAROZNAWSTWO

Nabór na kierunek - wybór specjalności po 1 semestrze

 1. obrót towarowy i obsługa celna
 2. zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
 3. logistyka i marketing produktów

6.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

kierunek bez specjalności

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

1.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT 

kierunek bez specjalności

2.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

kierunek bez specjalności

3.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

kierunek bez specjalności

4.

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH 

kierunek bez specjalności

5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

Specjalność w języku angielskim:

Horse Usage

 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

-

6.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

kierunek bez specjalności

7.

ZOOTECHNIKA

 

 1. zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
 1. bioinżynieria i marketing pasz 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne trwają 3 semestry  

kierunek bez specjalności

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia niestacjonarne trwają 3 semestry

kierunek bez specjalności

2.

HORTITECHNIKI PRECYZYJNE - nowość 

kierunek bez specjalności

3.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

kierunek bez specjalności

4.

OGRODNICTWO

kierunek bez specjalności

5.

ZIELONA URBANISTYKAnowość

Studia w języku polskim i angielskim 

kierunek bez specjalności

6.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY- nowość 

kierunek bez specjalności

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

2.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

kierunek bez specjalności 

3.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

 1.  technika motoryzacyjna i energetyka
 2. odnawialne źródła energii i ekoenergetyka

4.

TRANSPORT I LOGISTYKA

 1.  inżynieria transportu i spedycja
 2. transport specjalistyczny 

5.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia w języku polskim i angielskim 

 1. inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 2. zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

1.

BIOTECHNOLOGIA 

kierunek bez specjalności

2.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

kierunek bez specjalności 

3.

DIETETYKA studia niestacjonarne trwają 4 semestry

kierunek bez specjalności

 

 

 

« wstecz