Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Baza Publikacji Pracowników UP

Nowa Bibliografia Publikacji Pracowników

« wstecz


Z dniem 13.09.2017 roku została udostępniona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nowa Bibliografia Publikacji Pracowników. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne wszystkich typów publikacji autorstwa pracowników naukowych (w tym także emerytowanych), doktorantów i studentów UP w Lublinie. Część publikacji posiada linki kierujące użytkowników do pełnych tekstów. Prosty sposób wyszukiwania powinien ułatwić dotarcie do interesujących publikacji.

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW


Nowością w bazie jest możliwość tworzenia przez autora raportu swoich prac z podziałem na poszczególne typy publikacji wraz z punktacją. - INSTRUKCJA

Dodatkowo pracownicy Oddziału Informacji Naukowej mają możliwość tworzenia raportów dla poszczególnych wydziałów lub jednostek. Raport zawiera liczbę prac poszczególnych typów publikacji, sumaryczny Impact Factor oraz punkty.
 

W przypadku stwierdzenia przez Państwa nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag pracownikom Oddziału Informacji Naukowej BG UP w Lublinie; telefonicznie: 81 445 62 27 lub pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie publikacji dla poszczególnych wydziałów.
 

« wstecz

Bibliografia Publikacji Pracowników UP - baza jest dokumentacją działalności piśmienniczej pracowników uczelni oraz autorów afiliujących. Zawiera informacje o piśmiennictwie od 1995 roku.

 

WEJŚCIE DO BAZY

 

W bazie jest możliwość wykonania zaawansowanego wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może sprawdzić sumaryczny wskaźnik Impact Factor oraz całkowitą liczbę punktów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 3/2013-2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 11 października 2013 r. pracownicy zobowiązani są do przesyłania do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (p. 114, Ip.) informacji o najnowszych publikacjach ich autorstwa lub współautorstwa niezwłocznie po ukazaniu się publikacji. Można je dostarczyć osobiście, przesłać pocztą uczelnianą lub elektroniczną.

Uwagi, braki lub błędy prosimy wyjaśniać z bibliotekarzami zajmującymi się bibliografią pracowników z poszczególnych wydziałów lub z koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej.

Wydział Agrobioinżynierii:

mgr Justyna Wojdyła: justyna.wojdyla@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

dr Małgorzata Gorczyńska: malgorzata.gorczynska@up.lublin.pl

 

Wydział Biologii Środowiskowej:

mgr inż. Weronika Kowalska: weronika.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji:

mgr inż. Dagmara Mischlich dagmara.mislich@up.lublin.pl


Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

mgr inż. Anna Gawryluk: anna.gawryluk@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

mgr Monika Szarama: monika.szarama@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

mgr Justyna Wojdyła: justyna.wojdyla@up.lublin.pl

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27, informacja.naukowa@up.lublin.pl
Koordynator: mgr Anna Starek: anna.starek@up.lublin.pl

 


 

Uzupełnianie bazy

 


 

Zgłaszanie uwag lub błędów

 


 

Raporty w bazie

 


 

Patenty