[ MENU DODATKOWE ]


Opłata rekrutacyjna

« wstecz

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018 są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, w wysokości określonej zarządzeniem rektora na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
  1. Wysokość opłaty dla kandydatów na wszystkie kierunki wynosi 85 zł.
 
  1. Opłatę należy wnieść za każdy kierunek, na który kandydat został zarejestrowany i za każdą formę studiów (za studia stacjonarne oddzielnie i za studia niestacjonarne oddzielnie).
  2. Kandydat dokonuje przelewu opłaty na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata i dla każdego kierunku w systemie internetowej rejestracji kandydata IRK. Uwaga: każdy wybrany przez kandydata kierunek studiów ma inny numer konta bankowego. Proszę zwracać uwagę na numer konta przed dokonaniem wpłaty.
  3. Z systemu IRK można wydrukować gotowy druk polecenia przelewu.
  4. Ostateczny termin dokonania wpłaty upływa w dniu zakończenia rejestracji kandydatów na studia czyli 10 lipca 2017 r. (I nabór). W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunek wetrynaria termin wpłaty upływa 17.08.2017 r.
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK po 3 - 4 dniach od wpłaty.
  6. W przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu niewystarczającej liczby kandydatów opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wypełniony.
  7. Opłatę za legitymację i indeks należy wnieść dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.