[ MENU DODATKOWE ]


STUDIA II STOPNIA stacjonarne i niestacjonarne

« wstecz

 

Wykaz kierunków studiów i specjalności - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 

rok akademicki 2017/2018 – rekrutacja letnia 

 

Lp.

 

KIERUNKI STUDIÓW i SPECJALNOŚCI

1.

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT (n)

 

2.

 

BIOLOGIA (s, n)

Specjalności:

 • biologia stosowana (s, n)
 • biologia sądowa (s, n) - limit przyjęć 15 osób na studia stacjonarne oraz 15 osób na studia niestacjonarne
 •  

3.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (n)

 

4.

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI (n)

 

5.

 

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE (n)

 

6.

 

DIETETYKA (s)

 

7.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (n)

 

8.

 

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (n)

 

9.

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

Specjalności:

 

 • technika motoryzacyjna i energetyka (n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (n)

10.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Specjalności:

 • alternatywne źródła energii (n)
 • gospodarka odpadami (n)
 • gospodarka wodno-ściekowa (n)

 

11.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA (n)

 

12.

 

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (n)

 

13.

 

OGRODNICTWO

Specjalności:

 • doradztwo w ogrodnictwie (n)
 • rośliny ozdobne i tereny zieleni (n)
 • sadownictwo i szkółkarstwo (n)
 • warzywnictwo i rośliny przyprawowe (n)

 

14.

 

ROLNICTWO

Specjalności:

 • agronomia (n)
 • agroturystyka (n)

 

15.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (n)

 

16.

 

TOWAROZNAWSTWO

Specjalności: wybór specjalności po 1 semestrze

 • obrót towarowy i obsługa celna (n)
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (n)

17.

 

TRANSPORT i LOGISTYKA (n)

Specjalności:

 • inżynieria transportu i spedycja (n)
 • transport specjalistyczny (n)

18.

 

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n)

 

19.

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (n)
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (n)

 

20.

 

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE (n)

 

21.

 

ZOOTECHNIKA

Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt (n)

 

 

[ OPIS KIERUNKÓW A do Z ]

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne