[ MENU DODATKOWE ]


STUDIA I STOPNIA stacjonarne i niestacjonarne

« wstecz

Wykaz kierunków studiów i specjalności

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,

profil ogólnoakademicki - rok akademicki 2017/2018 – rekrutacja letnia
 
 

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

INFORMACJA O FORMIE STUDIÓW I SPECJALNOŚCIACH

 

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

 

[ wydział: opis kierunków A do Z ]

1.

AGROBIZNES

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

2.

BIOINŻYNIERIA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

3.

EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata;

specjalność:

· handel (s, n)

 

4.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

5.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

6.

LEŚNICTWO

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 5 semestrze:

· gospodarka leśna (s, n)

· ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)

· gospodarka łowiecka (s, n)

7.

ROLNICTWO

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

· agronomia (s, n)

· agroturystyka (s, n)

· kształtowanie środowiska (s)

· rolnictwo ekologiczne (s, n)

· polityka rolnośrodowiskowa (s)

8.

TOWAROZNAWSTWO

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze na studiach stacjonarnych i po 6 semestrze na studiach niestacjonarnych:

· obrót towarowy i obsługa celna (s, n)

· zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s, n)

 

9.

TURYSTYKA I REKREACJA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

 

[ wydział: opis kierunków A do Z ]

1.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

2.

BIOLOGIA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata; wszyscy studenci realizują specjalność biologia stosowana

 

3.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

4.

BEZPIECZEŃSTWO i CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku; kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata

 

6.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

 

 

7.

ZOOTECHNIKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; na studiach stacjonarnych istnieje możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

· hodowla i użytkowanie zwierząt (s, n)

· towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych (s)

· produkcja i marketing pasz przemysłowych (s)

 

na studiach niestacjonarnych studenci realizują specjalność hodowla i użytkowanie zwierząt

 

 

 

8.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia) trwają 3 lata; 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studenci realizują specjalność: jeździectwo i sporty wodne, specjalizacja nauczycielska.

Profil praktyczny.

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

[ wydział: opis kierunków A do Z ]

1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu. Kandydatów obowiązuje dodatkowo egzamin praktyczny z rysunku odręcznego. Uczelnia organizuje dla kandydatów na studia bezpłatny kurs z rysunku odręcznego od 15.05. – 15.06. (10 spotkań).

 

2.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

3.

OGRODNICTWO

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

 

4.

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

[ wydział: opis kierunków A do Z ]

1.

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

2.

EKOENERGETYKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

3.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

  • specjalność: geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami (s)
  • geodezyjno-kartograficzne bazy danych
Profil praktyczny.

 

4.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

5.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

  • specjalność: inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych ( s, n)

6.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

7.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 

  • inżynieria żywności (s, n)
  • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
  • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

8.

TRANSPORT I LOGISTYKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria transportu i spedycja (s, n)
  • transport specjalistyczny (s, n)

9.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)
  • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n)

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

 

[ wydział: opis kierunków A do Z ]

1.

BIOTECHNOLOGIA

studia stacjonarne (inżynierskie) pierwszego stopnia trwają 3,5 roku

 

2.

DIETETYKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3,5 roku

 

3.

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

4.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne