[ MENU DODATKOWE ]


Kontakt

WYDZIAŁY, KIERUNKI ....

 
Wydział Agrobioinżynierii
 

Kierunek: Agrobiznes
Katarzyna Oleszek e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 109

 

Kierunek: Bioinżynieria
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Ekonomia
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna
Katarzyna Oleszek e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 109

 

Kierunek: Inżynieria środowiska
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 115

 

Kierunek: Leśnictwo
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Rolnictwo
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127


Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 

Kierunek: Behawiorystyka zwierząt
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Katarzyna Oleszek e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 109

 

Kierunek: Bezpieczeństwo żywności
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Biokosmetologia
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Biologia
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 108

 

Kierunek: Doradztwo w obszarach wiejskich
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Hipologia i jeździectwo
Katarzyna Oleszek
e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 109

 

Kierunek: Ochrona środowiska
Katarzyna Oleszek
e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 01 441 14 81(do 83) w. 109

 

Kierunek: Zootechnika
Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Wydział Inżynierii Produkcji
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 115

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Dorota Kowalska
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 1
27

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Magdalena Koczy-Ścibura  e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl

pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Katarzyna Oleszek e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl
pokój nr 16, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 109

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów powyżej 26-go roku życia

Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 115

 

 

« wstecz