WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Początki Katedry Fizjologii Zwierząt datują się na 1944 r., kiedy to pierwsze zajęcia z przedmiotu fizjologia zwierząt, połączone z wykładami dla Wydziału Lekarskiego, jeszcze przed utworzeniem katedry, zorganizował i prowadził doc. dr Wiesław Hołobut. Z powodu braku pomieszczeń zajęcia dydaktyczne odbywały się wówczas w salach gimnazjum im. S. Staszica przy Alejach Racławickich. Następnie kontynuację organizacji jednostki przejął dr n. med. Stanisław Dłużewski, który został pierwszym kierownikiem powołanej 27 kwietnia 1946 roku Katedry Fizjologii Zwierząt. Dr n. med. Stanisław Dłużewski, który w 1955 r. został mianowany docentem, funkcję kierownika jednostki pełnił do marca 1958 roku. Kierownictwo Katedry na następne cztery lata objął prof. Wiesław Hołobut, który po zakończeniu kadencji jeszcze przez rok pełnił funkcję kuratora. W tym czasie Katedra kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. W 1945 r. przeniosła swoją siedzibę z gimnazjum im. S. Staszica do Collegium Maius przy ulicy Lubartowskiej 57, w 1954 roku do Collegium Iuridicum przy Placu Litewskim 3, a w 1957 r. do nowo wybudowanego budynku Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12, w którym mieści się do chwili obecnej. W 1955 roku Katedra wraz z Wydziałem Weterynaryjnym weszła w skład nowo utworzonej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej. Od 1 lipca 1963 r. kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Marian Pytasz, który funkcję tę pełnił do września 1972 roku, kiedy to została zmieniona struktura organizacyjna jednostki.  Katedra Fizjologii Zwierząt utraciła samodzielność organizacyjną i jako Zakład Fizjologii Zwierząt weszła razem z Zakładami Patofizjologii, Biochemii i Farmakologii w skład nowo utworzonego Instytutu Nauk Fizjologicznych. Instytut Nauk Fizjologicznych jako jednostka funkcjonował do roku 1992. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Adam Kądziołka, a w latach 1976-1992 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Zbigniew Roliński. Kierownikiem Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Nauk Fizjologicznych został od września 1972 roku doc. dr hab. Marian Wiśliński, a od 1974 roku doc. dr hab. Tadeusz Studziński. W roku 1993 przywrócono samodzielność Katedrze Fizjologii Zwierząt, której kierownictwo objął prof. dr hab. Tadeusz Studziński. 1 października 2003 r. Uchwałą Rady Wydziału połączono Katedrę Fizjologii Zwierząt z Katedrą Biochemii Zwierząt i powołano Katedrę Biochemii i Fizjologii Zwierząt, na kierownika której oraz kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt został powołany prof. dr hab. Tadeusz Studziński. Z dniem 1 października 2005 roku prof. dr hab. Tadeusz Studziński, który kierował jednostką nieprzerwanie przez 31 lat,  odszedł na emeryturę, a kierownikiem Katedry została dr hab. Marta Kankofer, prof. AR, pracownik Zakładu Biochemii. Do 1 października 2006 roku pełniła ona obowiązki kuratora Zakładu Fizjologii Zwierząt. Z dn. 1 października 2006 r. na kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt powołano dr hab. Iwonę Puzio. Od 1 września 2013 przywrócono samodzielność organizacyjną Katedry Fizjologii Zwierząt, a jej kierownictwo powierzono dr hab. Iwonie Puzio.

Kierownicy Katedry Fizjologii Zwierząt:

Prof. dr hab. Wiesław Hołobut -  kierownik Katedry w latach 1944-1945 oraz 1958-1962

Doc. dr n. med. Stanisław Dłużewski - kierownik Katedry w latach 1945-1958

Prof. dr hab. Marian Pytasz - kierownik Katedry w latach 1963-1972

Prof. dr hab. Marian Wiśliński - kierownik Zakładu w latach 1972-1974

Prof. dr. hab. Tadeusz Studziński – kierownik Zakładu w latach 1974-1993, Katedry w latach 1993-2005

Prof. dr hab. Marta Kankofer – kierownik Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt w latach 2005-2013

Dr hab. Iwona Puzio – kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt w latach 2006-2013, kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt od 1.09.2013 r.

« wstecz