WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

 

W ramach nadrzędnej tematyki jaką od wielu lat jest badanie żywieniowych, metabolicznych i hormonalnych uwarunkowań wzrostu i rozwoju organizmu zwierzęcego w ostatnich latach sprecyzowały się dwa główne kierunki badawcze:

- badanie mechanizmów regulacyjnych funkcji sekrecyjnych i trawiennych przewodu pokarmowego oraz jego dojrzewania we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego

- badanie fizjologicznych mechanizmów rozwoju tkanki kostnej, jak również powstawania ewentualnych zaburzeń w aspekcie pre- i postnatalnego oddziaływania czynników hormonalnych, żywieniowych i toksykologicznych oraz funkcjonowania osi jelitowo-kostnej u różnych gatunków zwierząt.

W obrębie powyższych kierunków badawczych ocenie poddano m. in. mechanizmy regulujące wydzielanie soku trzustkowego u świń i szczurów; wpływ eliminacji funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki na wzrost organizmu i funkcje przewodu pokarmowego; wpływ eliminacji funkcji endokrynnej błony śluzowej żołądka na parametry morfologiczne przewodu pokarmowego oraz właściwości tkanki kostnej; wpływ ipriflawonu, lowastatyny, kwasu liponowego, laktoferryny, wyciągu z pestek winogron, oleju lniankowego na wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej w warunkach rozwijającej się i ustalonej osteopenii; pre- i postnatalne oddziaływanie różnych substancji (kwasy organiczne, lektyna, deksametazon, AKG, OKG, HMB) na procesy wzrostowe organizmu, strukturę, dojrzewanie i funkcje układu pokarmowego oraz metabolizm i właściwości układu kostno-szkieletowego u różnych gatunków zwierząt.

 

Zaplecze aparaturowe jednostki stanowią m. in.:

- ilościowy obwodowy tomograf komputerowy Stratec XCT Research SA Plus (Stratec Medizintechnik GmbH, Pforzheim Niemcy)

- densytometr Norland Exell Plus (Fort Atkinson WI, USA)

- mikroskop fluorescencyjny Axioskop 40 FL (Zeiss)

- mikrotom rotacyjny Microm HM355

- procesor tkankowy Microm STP120

- aparat do badań wytrzymałościowych Zwick-Roell Testing Machine Z010

- zautomatyzowany aparat do izolacji białka i kwasów nukleinowych Magma Express (Life Technologies)

- spektrofotometr Benchmark Plus (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA)

- analizator biochemiczny Mindray BS120

 

W ostatnich latach jednostka realizowała lub uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych: 1. EUREKA! Nr 2675 HEALTHY-WEANING - Zastosowanie preparatów lektynowych do zapobiegania biegunkom u odsadzonych prosiąt, 2002-2004; 2. PBZ-3P06D01924 - Rola greliny w regulacji wydzielania soku trzustkowego u szczurów i prosiąt, 2003-2005; 3. PBZ-KBN-093/P06/2003 - Projekt badawczy zamawiany pt. Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego, zadanie 8.2 Wpływ eliminacji endogennej greliny na regulację funkcji jelit i trzustki u szczurów, 2003-2006; 4. P 06K/00828 - Wpływ alfa-ketoglutaranu (AKG) i deksametazonu na wzrost i rozwój układu kostno-szkieletowego prosiąt w okresie prenatalnym i neonatalnym, 2005-2007; 5. P 06Z 00827 - Efektywność odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem wybranych ziół, kwasów organicznych i prebiotyków, 2004-2007; 6. P 06Z 012 29 - Wpływ efektów prenatalnego działania alfa-ketoglutaranu oraz kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego na programowanie rozwoju układu szkieletowego świń, 2005-2008 r.; 7. P 06K 036 29 - Wpływ podawania alfa-ketoglutaranu i kwasu-3 hydroksy-3-metylomasłowego na metabolizm tkanki kostnej u świń poddanych fundektomii, 2005-2008; 8. Projekt badawczy Investigation on the effect of synthetic analogues of the phytoestrogen 8-prenylnaringenin on bone mineral density and uterine weight in the ovariectomized rat - dwustronna umowa nr WBK/U77 z Laboratorium Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Ghent (Belgia) 15.10.2007-31.01.2008; 9. N303 043 32/1447 - Rola apeliny i obestatyny w regulacji wydzielania soku trzustkowego u szczurów,  2007-2009; 10. NN311 082737 - Rola apeliny w regulacji procesów komórkowych enterocytów błony śluzowej jelita czczego u szczurów, 2009-2013; 11. 2011/01/B/NZ9/03045 Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy - badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej, z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)” 2011- 2014.