[ MENU DODATKOWE ]Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-68-84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-47
e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

 • dr Katarzyna Głębocka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
  e-mail: katarzyna.kruk@up.lublin.pl
 • mgr inż. Urszula Jakubczak, specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81 445 69 42
  e-mail: urszula.jakubczak@up.lublin.pl
 • mgr inż. Magdalena Kawęcka, starszy technik, tel. 81-445-67-85
 • mgr inż. Aneta Koroluk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
  e-mail: aneta.koroluk@up.lublin.pl
 • dr Wojciech Marecki, starszy technik, tel. 81-445-67-76
  e-mail: wojciech.marecki@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • mgr inż. Ewelina Marek, starszy technik, tel. 81-445-67-85
 • dr inż. Aleksandra Nucia, starszy technik, tel. 81-445-67-85
  e-mail: aleksandra.nucia@up.lublin.pl
 • mgr inż. Tomasz Ociepa, starszy technik, tel. 81-445-67-85
  e-mail: tomasz.ociepa@up.lublin.pl
 • dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-84
  e-mail: agnieszka.surmacz-magdziak@up.lublin.pl
 • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-76
  e-mail: bozena.szafranska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • mgr inż. Joanna Toporowska, starszy technik, tel. 81-445-67-85

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Romuald Doliński, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20
 • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
 • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38 / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
 • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
 • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
 • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75