[ MENU DODATKOWE ]Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
tel. 81-445-66-05 , fax 81-445-67-19
e-mail: kariera@up.lublin.pl
Kierownik Biura: mgr inż. Dorota Piekutowska, Kierownik Biura
tel. 81-445-66-05
e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy