[ MENU DODATKOWE ]Zespół Spraw Socjalnych

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-69-11
koordynator: mgr Małgorzata Bień, Kierownik Sekcji w Dziale
tel. 81-445-69-11
e-mail: malgorzata.bien@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy