[ MENU DODATKOWE ]Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Krzysztof Lutnicki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-528-46-17
e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy