Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
 

 

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Entomologii od roku 2010

 

  

Rok 2017


Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

 

1.    Zimowska B., Viggiani G., Nicoletti R., Furmańczyk A., Becchimanzi A., Kot I., 2017. First report of the gall midge Asphondylia serpylli on thyme (Thymus vulgaris), and identification of the associated fungal symbiont. Annals of Applied Biology, 171, 89-94. doi: 10.1111/aab.12360. IF: 2,046.
2.    Łagowska B., Golan K., Kmieć K., Kot I., Górska-Drabik E., Goliszek K., 2017. The phenology of Pulvinaria floccifera Westwood (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae), a new invasive pest on ornamental outdoors in Poland. Turkish Journal of Zoology, 41: 113-118. IF: 0,880.
3.    Górska-Drabik E., Kot I., Golan K., Kmieć K., Łagowska B., 2017. Hymenopterous parasitoids associated with Phyllonorycter coryli (Nic.) and  Phyllonorycter nicellii (Stt) on hazel in Poland. Turkish Journal of Zoology, 41:278-285. IF: 0,880.
4.    Golan K., Sempruch C., Górska-Drabik E., Czerniewicz P., Łagowska B., Kot I, Kmieć K., Magierowicz K., Leszczyński B. 2017. Accumulation of amino acids and phenolic compounds in biochemical plant responses to feeding of two different herbivorous arthropod pests. Arthropod-Plant Interactions. doi:10.1007/s11829-017-9522-8. IF: 1,441
 

 

 

Rok 2016

 Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

1.    Sytykiewicz H., Gabryś B., Dancewicz K., Borowiak-Sobkowiak B., Kmieć K., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Chrzanowski G., 2016. Aphid-stimulated transcriptional reconfigurations of chlorophyllase-2 gene in maize (Zea mays L.) seedlings. Biochemical Systematics and Ecology, 68: 178-185. IF: 0,988
2.    Kmieć K., Kot I., Golan K., Gorska-Drabik E., Łagowska B., Rubinowska K., Michałek W., 2016. Physiological Response of Orchids to Mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae) Infestation. Journal of Economic Entomology, 109: 109: 2489-2494. IF: 1,609.

3. Łagowska B., Golan K., Kmieć K., Kot I., Górska-Drabik E., Goliszek K., 2016. The phenology of Pulvinaria floccifera Westwood (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae), a new invasive pest on ornamental outdoors in Poland. Turkish Journal of Zoology, 40, doi: 10.3906/zoo-1602-59. IF: 0,880


Rok 2015

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Kot I., Kmieć K., Górska-Drabik E., Golan K., Rubinowska K., Łagowska B., 2015. The effect of mealybug Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti) infestation of different density on physiological responses of Phalaenopsis × hybridum ‘Innocence’. Bulletin of Entomological Research 105, 373–380, DOI:10.1017/S000748531500022X.

Łagowska B., Golan K., Kot I., Kmieć K., Górska-Drabik E., Goliszek K. 2015. Alien and invasive scale insect species in Poland and their threat to native plants.  Bulletin of Insectology, 68 (1): 13-22, ISSN 1721-8861.

Golan K., Rubinowska K., Kmieć K., Kot I., Górska-Drabik E., Łagowska B., Michałek W. 2015. Impact of scale insect infestation on the content of photosynthetic pigments and chlorophyll fluorescence in two host plant species. Arthropod-Plant Interactions, 9 (19): 55-65. DOI 10.1007/s11829-014-9339-7, ISSN 1872-8855

Łagowska B., Martin J.H., Hodgson C.J. 2015. A new species of Bambusaspis Cockerell (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccomorpha) colonising bamboo in Malaysia. Zootaxa 4006 (1): 128–142. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4006.1.6.

Malec M., Golan K. 2015. Występowanie czerwców z rodzaju Physokermes (Hemiptera, Coccoidea) w Polsce i w Europie. Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEE Hortic., 25 (2), 11-20.

 

Rok 2014

 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

Kmieć K., Kot I., Rubinowska K., Łagowska B., Golan K., Górska-Drabik E., 2014. Physiological reaction of Phalaenopsis x hybridum ‘Innocence’ on Pseudococcus longispinus (Targoni Tozetti) feeding. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(3), 85-96.

Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Kmieć K., Kot I., Łagowska B., 2014. The effect of a mealybug infestation on the activity of amino acid decarboxylases in orchid leaves. Journal of Plant Interactions, 9:1, 825-831.

Górska-Drabik E., Kot I., Golan K., Kmieć K., 2014. Parasitoid complex associated with the overwintering generation of Swammerdamia pyrella (Lepidoptera: Yponomeutidae) in Poland. Journal of Insect Science 14: 264.

 

 

Inne publikacje

 

Górska-Drabik E., 2014. Participation of some protein fractions in interactions between Acrobasis advenella (Zincken, 1818) (Lepidoptera, Pyralidae) and its host plants. Polish Journal of Entomology 83: 313–323.

 

Rok 2013

 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

Gantner M., Najda A. 2013. Essential oils from buds and leaves of two hazelnut (Corylus L.) cultivars with different resistance to filbert big bud mite (Phytoptus avellanae Nal.) and filbert aphid (Myzocallis coryli Goetze). Arthropod-Plant Interaction, 7: 659-666                   

Golan K., Rubinowska K., Górska-Drabik E. 2013. Physiological and biochemical responses of fern Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. to Coccus hesperidum L. infestation. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 55(1): 1-6.

Górska-Drabik E., Golan K., Kmieć K., Kot I. 2013. The effect of Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) feeding on the content of selected biologically active substances in different species of host plants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12(5): 31- 40.

 

Monografie

 

Golan K. 2013. Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae). Rozp. Nauk. UP w Lublinie 381. 

Górska-Drabik E. 2013. Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowcowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi, Rozp. Nauk. UP w Lublinie 382, 121 pp.

Kot I. 2013. Szkodniki grzybów jadalnych. (W:) Mykologia przemysłowa (eds. Kalbarczyk J.), Wyd. UP Lublin 173-182. 

 

Inne publikacje

 

Błażewicz-Woźniak M., Krzysiak A., Najda A., Janiuk M. 2013. Wpływ płaskich osłon i uprawy współrzędnej na plon sałaty rzymskiej (Lactuca sativa L. var. Romana Garst.). EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 20, 257-265.

Golan K., Górska-Drabik E., Ćwiklińska M., Samociuk J., Szymczak G. 2013.  Study on occurrence and population dynamics of Frankliniella occidentalis [Pergande] (Thysanoptera: Thripidae) using coloured traps. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Topic Biology, 16: 3. www.ejpau.media.pl.

Janiuk M., Gantner M. 2013. Parazytoidy z rzędu Hymenoptera wyhodowane ze stadiów preimaginalnych motyli żerujących na borówce wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 53 (3), 510-513

Janiuk M., Najda A., Gantner M., Błażewicz-Woźniak M. 2013. Chemical variability and antioxidant activity of the leaves of chosen highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars. Modern Phytomorphology 3: 93–96.

Kot I., Kmieć K. 2013. Galls induced by insects on oaks and elms in the Lublin region, Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Topic Forestry, 16: 3. www.ejpau.media.pl  

Łagowska B., Kot I. 2013. Znaczenie zwierząt w kreowaniu produktu turystyki wiejskiej w Polsce Wschodniej. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 25-34.

Najda A., Gantner M., Guleac E.,Janiuk M., Błażewicz-Woźniak M. 2013. Zawartość metabolitów wtórnych a podatność wybranych gatunków mięty (Mentha L.) na zasiedlenie przez fitofagiczne gatunki owadów. EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 21.

Sekuła W., Górska-Drabik E.2013. Motyle dzienne (Rhopalocera) „Uroczyska Lipnik”. Wiadomości Entomologiczne, 32 (4).

 

 

Rok 2012

 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

Najda A., Gantner M., 2012. Chemical composition of essential oils from the buds and leaves of cultivated hazelnut. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(4/5), 91-100.

Kot I., Kmieć K. 2012. Study on intensity of infestation, biology and harmfulness of wooly beech aphid (Phyllaphis fagi L.) on Fagus sylvatica (L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1) 3-11.

Łagowska B., Hodgson C. J. 2012. Two more new species of armoured scale insect (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Diaspididae) from Fiji. Zootaxa, 3384: 60-67.

 

Inne publikacje

 

Gantner M., Najda A., Janiuk M. 2012. Atrakcyjność odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) dla zwójek liściowych w zależności od zawartości wybranych metabolitów wtórnych. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 52(4), 820-825.

Gantner M., Ścibior R., Pawlęga K. 2012. Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa miarą jego wiedzy na temat zachowania różnorodności gatunkowej fitofagicznych i saproksylicznych chrząszczy w ekosystemach leśnych.Studia i Materiały CEPL, 32(3), 96-103.

Janiuk M., Gantner M. 2012. Chrząszcze fitofagiczne (Coleoptera) zasiedlające krzewy borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) na towarowych plantacjach w okolicy Lublina. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl.  52(4), 831-836.

 

 

 

Rok 2011

 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

Golan K., Najda A. 2011. Differences in the sugar composition of the honeydew of polyphagous brownsoft scale Coccus hesperidum (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) feeding on various host plants. Eur. J. Entomol., 108(4): 705–709.

Goliszek K., Łagowska B., Golan K. 2011. Scale insects (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) on ornamental plants in the field in Poland. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(2), 75-84.

Górska-Drabik E., Golan K., Ćwiklińska M. 2011. Effectiveness of colored sticky traps in monitoring of Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae) on exotic plant species in greenhouse. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3) 209-219.

Hodgson C. J., Łagowska B. 2011. New scale insect (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) records from Fiji: three new species, records of several new invasive species and an update checklist of Coccoidea. Zootaxa, 2766: 1- 29.

 

Inne publikacje

 

Janiuk M., Gantner M., Kot I. 2011. Zwójki (Lepidoptera, Tortricidae) żerujące na krzewach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) na plantacjach w okolicy Lublina. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 51(3), 1114-1118.

Gantner M., 2011. Insects collecting from some species of Umbelliferae plants in east Poland. Part I. Cultivated and wild Daucus carota. Umbellifefae and Allium Improvement Newsletter. Madison, USA, 21: 13-16.

Gantner M., Najda A., 2011. Zmiany poziomu fenolokwasów w liściach dwu odmian leszczyny wielkoowocowej indukowane żerowaniem mszycy – zdobniczki leszczynowej (Myzocallis coryli Goetze). Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 51(4), 1519-1524.

 

 

Rok 2010

 

Monografie

 

Łagowska B.,Jamiołkowska A.2010.Dwory szlacheckie jako potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie. [w: Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce].Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 323-336.

 

Podręczniki i skrypty

 

Gantner M., Golan K., Górska-Drabik E., Kmieć K., Kot I., Łagowska B. (red.), Napiórkowska-Kowalik J. 2010. „Zeszyt do ćwiczeń z entomologii dla studentów ogrodnictwa” 108 ss.

 

Inne publikacje

 

Gantner M., 2010. Aktualne problemy występujące w uprawach małoobszarowych na przykładzie leszczyny. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (4), 1583-1591.

Gantner M., Górska-Drabik E. 2010. Zagrożenie plantacji leszczyny uprawnej przez motyle minujące. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (3), 1241-1244.

Gantner M., Michałek W., 2010. Measurement of chlorophyll fluorescence as an auxiliary method in estimating susceptibility of cultivated hazel (Corylus L.) for filbert aphid (Myzocallis coryli Goetze). Acta Agrobotanica, 63 (1), 189-195.

Golan K., Górska-Drabik E. 2010. Wpływ zabiegów ochrony roślin na dynamikę liczebności Trialeurodes vaporariorum Westw. w szklarni Ogrodu Botanicznego w Lublinie.  Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (4), 1682-1686.

Golan K., Łagowska B., Goliszek K., 2010. Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemiptera, Coccoidea) inwazyjny gatunek pluskwiaka w Polsce. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (4), 1687-1690.

Górska-Drabik E. 2010. Rola pasożytniczych błonkówek w regulacji liczebności motyli minujących liście leszczyny (Corylus sp.).Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (3), 1478-1481.

Kmieć K., Kot I., 2010. Występowanie przeziernika porzeczkowego (Synanthedon tipuliformis Cl.) na plantacjach porzeczki czarnej. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl.,50 (1), 125-128.

Kmieć K., Kot I. 2010. Występowanie mszyc z podrodziny Eriosomatinae na wiązach w parkach Lublina. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEE, XX (1): 7-13, 10.2478/v10084-010-0002-6

Kot I. 2010. Monitoring of codling moth (Cydia pomonella L.) in apple orchards using two methods. J. Plant Protection Res., 50, 2, 220-223.

Kot I., Kmieć K. 2010. Monitoring występowania skośnika brzoskwiniaczka (Anarsia lineatella Zaller) w okolicach Lublina w latach 2008-2009. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50 (3), 1270-1273.