Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
 

 

 

 

Rozprawy habilitacyjne:

 

Bożena Łagowska (1996) „Pulvinaria Targioni-Tozzetti (Homoptera, Coccidae) in Poland”

 

Jolanta Napiórkowska-Kowalik (1996) „Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) i ich parazytoidy w agrocenozach rejonu Lublina”

 

Bożenna Jaśkiewicz (1997) „Skład gatunkowy i dynamika pojawu mszyc na wybranych krzewach ozdobnych w latach 1973-1993“

 

Wanda Winiarska (1997) „Wrogowie naturalni mszyc kompleksu Apis fabae Scop. (Aphididae) na wybranych gatunkach chwastów terenów zieleni miejskiej Lublina”

 

Magdalena Gantner (2007) „Źródła odporności wybranych odmian leszczyny wielkoowocowej (Corylus L.) na wielkopąkowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze)”

 

Katarzyna Golan (2013) ,,Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)”

 

Edyta Górska-Drabik (2013) ,,Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowcowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi”                        

 

 

 

Rozprawy doktorskie:

 

Magdalena Gantner (1999) „Entomofauna zasiedlająca krzewy leszczyny (Corylus sp.) na plantacji chronionej, nie chronionej i w środowisku leśnym”

 

Aleksandra Grabarkiewicz (1999) „Występowanie afidożernych muchówek z rodziny Syrphidae w ekotonie zadrzewienie śródpolne – pole uprawne”

 

Katarzyna Golan (2000) „Występowanie czerwców (Homoptera, Coccinea) w zbiorowiskach roślinnych i uprawach na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego”

 

Edyta Górska-Drabik (2000) „Czynniki kształtujące zgrupowania motyli (Lepidoptera) minujących liście jabłoni”

 

Izabela Kot (2003) „Występowanie motyli zwójkowatych (Lepidoptera, Tortricidae) w sadach jabłoniowych o różnej intensywności ochrony roślin”

 

Aneta Sławińska (2003) „Mszyce (Homoptera, Aphidodea) zasiedlające wybrane drzewa i krzewy ozdobne zieleni miejskiej Lublina”

 

Katarzyna Kmieć (2004) „Mszyce (Homoptera, Aphidodea) zasiedlające róże w warunkach miejskich Lublina”

 

Małgorzata Janiuk (2012) ,, Entomofauna zasiedlająca borówkę wysoką (Vaccinum corymbosum L.) na plantacjach w okolicy Lublina”

 

Katarzyna Goliszek (2014) ,, Występowanie czerwców (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) na drzewach i krzewach ozdobnych z uwzględnieniem gatunków obcych i inwazyjnych”