[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

10.05.2013

 

 

1. Na stronie Festiwalu http://www.festiwal.lublin.pl/   kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć swoje konto (Zarejestruj się, Zaloguj się). Rejestrując się należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą one jednak widoczne i ogólnie dostępne. Po rejestracji należy przestrzegać wytycznych w mailu przesłanym przez organizatora, by aktywować swoje konto. Wszystkie osoby, które miały już założone konta jako koordynatorzy lub kierownicy projektów w ubiegłym roku od razu się logują przy użyciu starego hasło lub za pomocą opcji odzyskaj hasło.

 

2. W formularzu rejestracyjnym wypełnić pola wymagane i zaznaczyć kierownik projektu. System będzie żądał wprowadzenia kodu/hasła weryfikacyjnego, który dostępny jest u Koordynatora Wydziałowego.

 

3. Następnie zarejestrować się, przez potwierdzenie Zarejestruj. Na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłane hasło do logowania się do serwera. Hasło to należy zmienić zaraz po zalogowaniu się. W tym celu po zalogowaniu się wchodzimy na pole Zmień hasło.

 

4. Następnym krokiem jest wygenerowanie karty projektu poprzez dodaj projekt. Należy bardzo uważnie wypełniać poszczególne pola, szczególnie Państwa przynależność do Wydziału, a także forma prezentacji, przedmiot, nauki, sztuki, adresaci, słowa kluczowe. Jeżeli nie zaznaczycie państwo grupy adresatów system zrozumie że projekt jest dla wszystkich (od przedszkolaka do odbiorcy dorosłego 50+). Większość informacji jest już wprowadzona do systemu i tylko wybieramy je z listy. W przypadku braku budynku czy sali, w której Państwo chcecie mieć projekt należy je wpisać w polach Inny/Inna. System jest automatyczny i sam po zakończeniu pracy pokaże na czerwono pola niewypełnione, które trzeba uzupełnić.

 

5. Przy opisie projektu proszę pamiętać, by był on przygotowany na maksimum pół strony A4, sensownie i treściwie. Z opisu uczestnik powinien dowiedzieć się, na czym będzie polegał projekt. Opis ten musi jak najbardziej przyciągać "widza/uczestnika" i powinien być napisany językiem przystępnym, a nie w formacie abstraktu naukowego!!! Bardzo proszę o tym pamiętać. Niedopuszczalne jest przekazywanie czegoś odpłatnie lub sprzedaż eksponatów wystawowych.  Karą za takie działanie będzie natychmiastowe zamknięcie i wykluczenie projektu z uczestnictwa w Festiwalu.

 

6. Minimalna liczba uczestników w projekcie to 20 osób. Jeśli planujecie Państwo projekty w mniejszych salach z mniejszą liczbą uczestników, projekt musi być odbywać się co najmniej w 2 edycjach. W przeciwnym razie system nie zakwalifikuje projektu, jako Festiwalowego. Jeżeli projekt ma trwać 2 godz. lub więcej zaznaczamy w karcie i wybieramy tylko godzinę startu projektu. Jeżeli zaznaczymy 2 okienka system zrozumie, że mamy 2 projekty 2 godz. w odstępie 1 godziny.

 

7. Przy wyborze sal proszę od razu rezerwować je na własne nazwisko. Ułatwi to pracę nam wszystkim i zapobiegnie kolizjom projektów w tych samych salach o tej samej porze. Nie zrzucamy rezerwacji sali na projekt na Koordynatora Wydziałowego!!! Koordynator Wydziałowy odpowiada za kolizje projektów!!!

 

8. Nowością jest możliwość  dodawania plików graficznych do projektu. Będą one widoczne dopiero po zatwierdzeniu projektu.

 

9. Pracę nad projektem można przerwać w każdej chwili zawsze zapisując zmiany. Wówczas mamy sygnał, że projekt nadal jest w trakcie przygotowywania. Gdy dojdziemy do wniosku, że nasz projekt jest już gotowy klikamy  Zatwierdź. Proszę pamiętać, że po zatwierdzeniu projektu tracimy do niego dostęp edytowalny i otrzymamy komunikat, że projekt oczekuje na akceptację Koordynatora Wydziałowego.

 

10. Po zatwierdzeniu projektu na naszym koncie pojawi się karta projektu w PDF. Należy ją wydrukować i podpisać, a następnie opatrzyć pieczątką i podpisem Kierownika Jednostki. Kartę projektu w wersji papierowej należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego w nieprzekraczalnym terminie 28 maja 2013 roku!!! Proszę pamiętać, że Koordynator potrzebuje sporo czasu, by z projektami się zapoznać, sprawdzić ich poprawność, a następnie zatwierdzić do realizacji. To do Koordynatora Wydziałowego i Uczelnianego należy ostateczna decyzja o dopuszczeniu projektu!!!

 

11. Jeśli w projekcie biorą udział studenci, proszę o uwzględnienie tego w karcie projektu. Jeśli projekt jest typowym projektem studenckim musi mieć za kierownika osobę będącą opiekunem Koła Studenckiego lub innego pracownika Uczelni.

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi. Przy przesyłaniu każdego maila proszę żądać, co najmniej potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

 

Pomocne linki: http://www.festiwal.lublin.pl/projekty,kat3.html, http://www.festiwal.lublin.pl/wazne-pytania-i-kroki,art40.html, http://www.festiwal.lublin.pl/zatwierdzanie-projektu,art125.html

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ernest Stawiarz

Koordynator UP w Lublinie

 

 


« wstecz