BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11BIOGRAM MONIKA ŻYBURA

Data urodzenia: 21.12.1987 r.

Starszy technik w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

od II.2009 - Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITO, Lublin

II.2009 - VI.2011 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Architektura Krajobrazu Otwartego, uzyskany tytuł: mgr inż. Architekt Krajobrazu

X.2006 - II.2009 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Architektura Krajobrazu Otwartego, uzyskany tytuł: inż. Architekt Krajobrazu

Główne dziedziny zainteresowania:

Architektura krajobrazu, ekologia krajobrazu, podróże, fotografia, rysunek

Ważniejsze prace projektowe:

  • II. 2011- Projekt zagospodarowania terenu parku w Kraśniczynie gm. Kraśniczyn. Kraśniczyn.
  • VII. 2011- Wykonanie projektu koncepcyjnego nawierzchni pieszych przy Kaplicy na Wodzie w Krasnobrodzie .
  • VIII. 2011- Operat dendrologiczny (inwentaryzacja) drzew i krzewów na obszarze prowadzenia robót, które ze względu na projektowane obiekty Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu przeznaczone są do wycinki". Dębowiec.
  • I. 2010- Projekt - branży zieleń do projektu budowlanego (wykonawczego) "przebudowa ulicy ks. Józefa Poniatowskiego w Lublinie na odcinku od Alei Racławickich do ulicy Jerzego Popiełuszki na odcinku od 0+000 do 0+273 km". Lublin.
  • VII. 2010- Wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie , na którym planowana jest budowa: pawilonów Intermarche, Bricomarche, wiaty Bricomarche,, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych dojazdowych, ogrodu Bricomarche - w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów Lubelski.
  • XII. 2010- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zajezdni trolejbusowej przy ulicy Grygowej w Lublinie - projekt budowlany i projekt wykonawczy - branża zieleń.
  • IV. 2009- Projekt branży - zieleń drogowa do projektu budowlano - wykonawczego budowy ulicy Krańcowej w Lublinie odcinek od skrzyżowania z ulicą Kunickiego do jednostki wojskowej. Lublin.
  • IX. 2008- Projekt nasadzeń zieleni na rozbudowywanej drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin- Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica-Starzeńska na odcinku od km 26+100 do km 43+750 . Zamość.
  • X. 2008- Projekt budowlany . Urządzenie i uzbrojenie terenu. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy budynku sądu okręgowego i sądu rejonowego w Zamościu przy zbiegu ulic: Wyszyńskiego, Zamoyskiego i Pawłówka nr ewid. dz. 103/18; 103/23; 103/24; 103/25; 103/42; 188; 189; 352. Lublin.