Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ogrodnictwo - studia II st. niestacjonarne

 

PRODUKCJA OGRODNICZA

 

Semestr I  (7 zjazdów)

 

Biologia molekularna*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Uprawa warzyw dla przetwórstwa

Surowce lecznicze i preparaty ziołowe

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

Pracownia magisterska

 

Semestr II  (7 zjazdów)

 

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Nowe technologie w nasiennictwie i szkółkarstwie

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Modele ogrodów owocowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Pozbiorcze zagospodarowanie owoców

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Productive effects of irrrigation plants/ Efekty produkcyjne nawadniania roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Nowe technologie w uprawie grzybów

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

 

Semestr III  (7 zjazdów)

 

Prozdrowotne właściwości owoców i warzyw

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Nowe technologie w produkcji roślin ozdobnych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - New problems in phytopathology

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Mikroorganizmy szkodliwe dla roślin leczniczych i przyprawowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Ekologiczne uprawy nasienne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Wymagania jakościowe i obrót produktów szkółkarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Seminarium dyplomowe 1   

 

Semestr IV  (5 zjazdów)

 

Przygotowanie owoców i warzyw do obrotu

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Szkodliwość metali ciężkich dla roślin i człowieka

Standaryzacja i ocena sensoryczna warzyw i owoców

Seminarium dyplomowe 2   

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

TERENY ZIELENI I DEKORACJE ROŚLINNE

 

Semestr I  (7 zjazdów)

 

Biologia molekularna*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Surowce dekoracyjne z upraw polowych i stanowisk naturalnych

Przepisy prawne dla terenów zieleni

Rośliny warzywne i zielarskie w terenach zieleni

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

Pracownia magisterska

 

Semestr II  (7 zjazdów)

 

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne                                                     

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Mechanizmy tolerancji roślin na stresy środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Podstawy ekofizjologii roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Mała architektura ogrodowa

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Dobór i aranżacja ozdobnych roślin sezonowych w terenach zieleni

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

 

Semestr III  (7 zjazdów)

 

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne                                                    

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Projektowanie zintegrowane

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Kompozycje z roślin doniczkowych do dekoracji wnętrz

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Byliny w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Rośliny użytkowe dla terenów zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Rośliny przyprawowe i lecznicze w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Seminarium dyplomowe 1  

 

Semestr IV  (5 zjazdów)

 

Współczesne projektowanie krajobrazu

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Kwiatowe aranżacje okolicznościowe

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

DORADZTWO OGRODNICZE

 

Semestr I  (7 zjazdów)

 

Biologia molekularna*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej

Diagnostyka w ochronie roślin ogrodniczych

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Pracownia magisterska

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II  (7 zjazdów)

 

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Projektowanie upraw ogrodniczych 1

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Fizjologiczne choroby roślin ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Fizjologiczne reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Techniki pomiarowe jakości owoców

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych

 

Semestr III  (7 zjazdów)

 

Projektowanie upraw ogrodniczych 2

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Timing w uprawie warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Wielkotowarowe uprawy warzyw i roślin zielarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Doradztwo rolno-środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Programowanie kwitnienia roślin ozdobnych pod osłonami

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Seminarium dyplomowe 1

 

Semestr IV  (5 zjazdów)

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Organizacja działalności doradczej

Źródła informacji w doradztwie i ich przetwarzanie

Doradztwo nawozowe

Seminarium dyplomowe 2   

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

« wstecz