Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Oferta

« wstecz


Katedra prowadzi badania o charakterze utylitarnym

1. Projekty koncepcyjne:

1.1 - Projekty koncepcyjne przestrzeni publicznych miejskich i wiejskich;
1.2 - Projekty koncepcyjne założeń ogrodowych, parków, skwerów, zieleńców itp.;
1.3 - Projekty otoczenia budynków prywatnych i publicznych;
1.4 - Projekty koncepcyjne przestrzeni osiedlowych;
1.5 - Projekty przestrzeni rekreacyjnych i sportowych;

2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych – projekty koncepcyjne rewitalizacji przestrzeni miejskich i wiejskich:

2.1 - Projekty koncepcyjne terenów przykościelnych;
2.2 - Rewitalizacje terenów przyklasztornych, wirydarzy i ogrodów klasztornych;
2.3 - Rewitalizacje otoczenie budynków publicznych;
2.4 - Projekty koncepcyjne rewitalizacji przestrzeni osiedlowych;
2.5 - Projekty rewitalizacji założeń historycznych, parków, parków podworskich, folwarcznych itp.;
2.6 - Projekty koncepcyjne rewitalizacji rynków, placów, skwerów, zieleńców itp.;
2.7 - Koncepcje rewitalizacji przestrzeni rekreacyjnych i sportowych;

3. Analizy, studia i oceny krajobrazowe:

3.1 - Analizy i studia dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych;
3.2 - Analizy i studia krajobrazu otwartego, przestrzeni wiejskich;
3.3 - Analizy i studia krajobrazu miejskiego, przestrzeni publicznych;
3.4 - Analizy i studia wykorzystywane do planów miejscowych;

4. Inwentaryzacje, dokumentacje i oceny krajobrazowe:

4.1 - Inwentaryzacje dendrologiczne;
4.2 - Inwentaryzacje przyrodnicze;
4.3 - Inwentaryzacje krajobrazowe;
4.4 - Inwentaryzacje zagospodarowania terenu;
4.5 - Inwentaryzacje i dokumentacje krajobrazowe i dendrologiczne przestrzeni publicznych miejskich i wiejskich;
4.6 - Inwentaryzacje i dokumentacje krajobrazowe i dendrologiczne założeń zabytkowych;

5. Technologia produkcji róż w tunelach foliowych.


6. Technologia produkcji strelicji.


7. Technologia produkcji czosnków ozdobnych w gruncie.


8. Technologia rozmnażania i produkcji dalii.


9. Technologia produkcji cebul i pędzenia tulipanów.


10. Opracowanie technik mikrorozmnażania roślin.


11. Technologia produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego.


12. Technologia produkcji i wykorzystania chryzantem ogrodowych w terenach zieleni.

 


Kontakt:
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Danuta Kozak
Tel: 81-531-96-85
e-mail: danuta.kozak@up.lublin.pl