foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Historia

« wstecz

  

Katedra Przetwórstwa Owoców i Warzyw została wydzielona z Katedry Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w październiku 1991 roku. Jej twórcą, założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Tadeusz Frączek, wybitny praktyk i doskonały organizator. Dzięki Jego systematycznemu dążeniu do ulepszania i unowocześniania technologii przetwórstwa, w regionie nastąpiło znaczne polepszenie przestrzennego rozmieszczenia przemysłu spożywczego. Od 1992 do 2013 roku kierownictwo Katedry sprawował prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk. W roku 2008 decyzją Rady Wydziału zmieniono nazwę jednostki na Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów. W 2013 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Waldemar Gustaw.


Od chwili powstania Katedry jej pracownikami byli:

  • prof. dr hab. Tadeusz Frączek
  • dr Barbara Woytowicz
  • mgr inż. Anna Iwaszko
  • mgr Anna Kulnianin
  • mgr Tomasz Przyłucki
  • mgr inż. Tomasz Semeniuk
  • mgr Adam Sztaba
  • mgr Anna Zawadzka