wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

 
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki prowadzi badania w zakresie:
 • identyfikacją charakterystyk mechanicznych materiałów roślinnych pod kątem ograniczania strat ilościowych i jakościowych podczas operacji technologicznych,
 • modelowaniem zachowania się materiałów roślinnych w różnych warunkach obciążeń mechanicznych
 • kinematyki i dynamiki maszyn w aspekcie oddziaływania na rośliny podczas zbioru  i transportu.
 • modelowania dynamiki łańcuchów wieloczłonowych
 • komputerowych systemów wspomagających użytkownika podczas rozwiązywania problemów technicznych w odniesieniu do określonej sytuacji eksploatacyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji,
 • budowy, wdrażania, użytkowania i audytowania systemów:
o   zarządzania jakością,
o   zarządzania bezpieczeństwem informacji,
o   zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
o   zarządzania bezpieczeństwem żywności,
o   zarządzania środowiskowego
wraz z analizą ryzyka w tych obszarach,
 • konstruowania nowych i adaptacja istniejących urządzeń i elementów maszyn dla potrzeb przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym z wykorzystaniem programów CAD,
 • identyfikacji zagrożeń i przeprowadzania analizy ryzyka procesów i wyrobów w przemyśle rolno – spożywczym,
 • analizy poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zawierające badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) i przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora przemysłu procesowego.

 

***

 
1. Modelowanie dynamiki maszyn manipulacyjnych w tym m. in.:
 • analiza strukturalna maszyn manipulacyjnych,
 • planowanie trajektorii ruchu,
 • analiza kinematyki otwartych łańcuchów kinematycznych maszyn manipulacyjnych,
 • analiza przestrzeni roboczych maszyn manipulacyjnych w aspekcie występowanie konfiguracji osobliwych,
 • analiza dynamiki otwartych łańcuchów kinematycznych uwzględniająca: siły wymuszające pochodzące od wykorzystanych procesów technologicznych, dynamikę jednostek napędowych, układów zasilania i sterowania,
 • analiza stateczności,
2. Systemy doradcze w zakresie eksploatacji maszyn w przemyśle rolno-spożywczym w tym m. in.
 • systemy ekspertowe w zakresie eksploatacji maszyn przemysłu rolno-spożywczego
 • modelowanie sytuacji awaryjnych z wykorzystaniem metod inżynierii wiedzy
 • systemy zarządzania jakością ISO
3. Automatyzacja procesów przemysłowych
 • Identyfikacja i sterowanie w systemach złożonych. Hierarchiczne systemy sterowania optymalnego stanem ustalonym w systemach złożonych. Metody obliczeniowe dekompozycji-koordynacji.
 • Zintegrowane systemy automatyzacji złożonych procesów produkcyjnych. Optymalny rozdział zasobów w złożonych procesach przemysłowych.
 • Systemy liniowe, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, optymalna redukcja systemów.
 • Modelowanie bioprocesów, identyfikacja i sterowanie w bioreaktorach.
 • Sterowanie jakością produkcji.
 • Monitoring procesów technologicznych
4. Modelowanie materiałów roślinnych oraz procesów związanych z ich produkcją pod kątem ograniczenia strat ilościowych i jakościowych.
 • Określenie związków konstytutywnych materiałów roślinnych o dużej zawartości wody.
 • Ocena uszkodzeń mechanicznych warzyw i owoców.
 • Ocena jakości warzyw i owoców.
 • Modelowanie procesów technologicznych (zgniatanie, udary, itp.) oraz rozwijanie technik eksperymentalnych służących do ich weryfikacji.
 • Modelowanie procesu czyszczenia ziarna w kombajnach zbożowych.