foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Badania

« wstecz

 

Zespół pracowników naukowych realizuje kierunki badawcze związane z materiałem biologicznym dotyczącym świata roślin i grzybów jadalnych. Doświadczenia koncentrują się na możliwości wykorzystania surowców do pozyskiwania biologicznie aktywnych metabolitów, o potencjale prozdrowotnym. Ponadto, prowadzone są badania nad nowymi produktami spożywczymi, wzbogaconymi o surowce i metabolity korzystnie oddziaływujące na zdrowie człowieka. Tematyka badawcza dotyczy również określenia wpływu procesów i zabiegów technologicznych na zawartość i biologiczną aktywność wybranych składników żywności.

 

W Katedrze realizowane są następujące tematy badawcze:

 
  •  Ocena przydatności do przetwórstwa wybranych odmian cebuli, pomidora, fasolki szparagowej, brokułu, selera, dyni
  • Ocena jakości jadalnych owoców roślin dziko rosnących i ich przydatności do przetwórstwa
  • Wpływ światła UV na indukcję syntezy związków biologicznie aktywnych (m.in. witaminy, związki polifenolowe) warzyw z rodziny Solanaceae, Apiaceae, Alliaceae oraz wybranych gatunków podstawczaków (Basidiomycetes)
  • Wartość prozdrowotna, Basidiomycetes i warzyw z rodziny Solanaceae, Alliaceae poddanych procesom suszenia (konwekcyjnego i liofilizacji)
  • Ocena zawartości i analiza składu chemicznego biologicznie aktywnych frakcji polisacharydowych wyizolowanych z wybranych gatunków Basidiomycetes
  • Wykorzystanie warzyw z rodziny Solanaceae i Alliaceae do otrzymywania nowych wyrobów przekąskowych
  • Jakość warzyw, owoców i grzybów utrwalonych na drodze fermentacji mlekowej
  • Modyfikowanie właściwości funkcjonalnych sosów owocowych i warzywnych
  • Otrzymywanie zżelowanych mas, nadzień owocowych
  • Otrzymywanie serów zagrodowych z mleka ekologicznego krowiego i koziego