foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Dydaktyka

« wstecz

 

 

Przedmioty dydaktyczne na studiach stacjonarnych I i II stopnia:
 
 • Technologia owoców, warzyw i grzybów dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność blok roślinny;
 • Przetwory owocowo-warzywne dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność blok zwierzęcy;
 • Gastronomia dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Przetwórstwo owoców i warzyw dla studentów Wydziału Ogrodniczego, kierunek Ogrodnictwo, specjalność Produkcja ogrodnicza i zielarska;
 • Zasady żywienia człowieka i podstawy gastronomii dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Rolnictwo, specjalność Agroturystyka;
 • Podstawy gastronomii dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Turystyka i rekreacja;
 • Żywienie człowieka i dietetyka dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Turystyka i rekreacja;
 • Mikologia przemysłowa dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Biotechnologia;
 • Towaroznawstwo dla studentów Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, specjalność Ochrona środowiska rolniczego i Agrobiznes;
 • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców roślinnych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Specjalizacja dyplomowa- Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Seminarium dyplomowe dla studentów Wydziału Nauk o żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;

 

 

Przedmioty na studiach niestacjonarnych I i II stopnia:

 

 • Technologia owoców, warzyw i grzybów dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność blok roślinny;
 • Przetwory owocowo-warzywne dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność blok zwierzęcy;
 • Gastronomia dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Przetwórstwo owoców i warzyw dla studentów Wydziału Ogrodniczego, kierunek Ogrodnictwo, specjalność Produkcja ogrodnicza i zielarska;
 • Zasady żywienia człowieka i podstawy gastronomii dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Rolnictwo, specjalność Agroturystyka;
 • Podstawy gastronomii dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Turystyka i rekreacja;
 • Żywienie człowieka i dietetyka dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Turystyka i rekreacja;
 • Towaroznawstwo dla studentów Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, specjalność Ochrona środowiska rolniczego i Agrobiznes;
 • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców roślinnych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Specjalizacja dyplomowa- Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka; 
 • Seminarium dyplomowe - dla studentów Wydziału Nauk o żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka;