wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Inne

« wstecz


W Katedrze jest prowadzone dla pracowników naukowych seminarium w zakresie teorii i zastosowań statystyki matematycznej, teorii eksperymentu, rachunku prawdopodobieństwa i informatyki. Katedra posiada dobrze wyposażoną bibliotekę naukową obejmującą około 6000 woluminów i ok. 30 czasopism z zakresu statystyki matematycznej, teorii doświadczalnictwa w biometrii i informatyki, prezentujące najnowszą wiedzę z tych dziedzin.

Od 1970 r. (z inicjatywy prof. W. Oktaby) Katedra jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych pod tytułem International Biometrical Colloquium (wcześniej Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii i Colloquium Biometryczne). Owocem tych konferencji było 25 tomów prac naukowych wydawanych co roku w nakładzie 150 egzemplarzy. Od 1995 r. materiały konferencyjne przekształcone zostały na oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Biometrycznego pt. „Colloquium Biometricum”, publikujące prace krajowych i zagranicznych autorów, którego redakcja ma siedzibę w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki.