wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

prof. dr hab. Kazimierz Dreszer

  • energia odnawialna,
  • sterowanie i napędy hydrostatyczne w maszynach roboczych (tworzenie bazy danych, programy komputerowego wspomagania napraw tych układów),  
  • kombajny zbożowe i technologie zbioru zbóż,  
  • procesy przemieszczania 
  • transport (przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe, transport pneumatyczny).
     

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

  • technologie zbioru i wykorzystania biomasy roślinnej na cele energetyczne,
  • organizacja i technologia produkcji roślin energetycznych,
  • bazy danych maszyn i narzędzi rolniczych do produkcji roślinnej,
  • ekologiczne problemy stosowania techniki rolniczej.
     

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

  • badania ultradźwiękowe soków spożywczych,
  • nauczanie metodą e-learningową
  • modyfikacje materiałów elektronicznych,
  • perspektywy uprawy buraka cukrowego na tle organizacji rynku rolnego.
     

dr hab. Wojciech Tanaś, prof. nadzw. UP

  • środki mechanizacji,
  • energooszczędne techniki i technologie w produkcji roślinnej (w szczególności roślin okopowych).
     

dr inż. Mariusz Szymanek

  • techniki i technologie w integrowanej i ekologicznej produkcji rolniczej,
  • zastosowanie technik komputerowych w zarządzaniu pracą maszyn rolniczych,
  • bazy danych jako podstawowe źródło informacji,
  • techniki i technologie zbioru i pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele nasienne, przemysłowe i spożywcze,
  • napędy i sterowanie hydrostatyczne w maszynach rolniczych,
  • energetyczne aspekty napędu hydrostatycznego,
  • właściwości agrofizyczne produktów roślinnych,
  • pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych na cele energetyczne.

 

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Katedry:
W ramach prac dla przemysłu cukrowniczego opracowano Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który jest uchwałą nr 11 Komisji Branżowej ds. Cukru został przyjęty jako obowiązujący wszystkich producentów cukru i plantatorów buraków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Bzowska-Bakalarz M., Bieganowski A. (red.), 2008. Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych. Wyd. IA PAN w Lublinie. Nakład 34 600 egz.].

W ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ENERGOKRAK sp. z o.o. w Krakowie dokonano opracowania pt. „Ocena głównych parametrów użytkowych resztek pożniwnych kukurydzy w aspekcie zagospodarowania ich jako biomasy w energetyce zawodowej”. Planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie.