Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

         

          Zakład Entomologii wywodzi się z Katedry Ochrony Roślin, powołanej w 1952 r. na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie. W roku 1954 r., Katedra Ochrony Roślin stała się jednostką naukową Wyższej Szkoły Rolniczej, gdzie do 1970 roku funkcjonowała pod tą samą nazwą. W roku 1970, Katedra została przekształcona w Instytut Ochrony Roślin z trzema zakładami: Entomologii, Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin, który został włączony w struktury nowopowstałego Wydziału Ogrodniczego. Po reorganizacji Instytutu w roku 1982, Katedra Entomologii stała się samodzielną jednostką naukową, która funkcjonowała do końca roku akademickiego 2016/2017. Po kolejnej reorganizacji, Katedra Entomologii została ponownie przekształcona w Zakład Entomologii i włączona do nowopowstałej Katedry Ochrony Roślin.
         

          Pierwszym kierownikiem Katedry Ochrony Roślin był mgr Jerzy Chrzanowski. Po przeniesieniu Katedry do Wyższej Szkoły Rolniczej, jej długoletnim kierownikiem był prof. dr hab. Tadeusz Ziarkiewicz, który pełnił funkcję kierowniczą w latach 1954 – 1992. W dalszych latach, stanowisko kierownika Katedry Entomologii obejmowali kolejno: prof. dr hab. Anna Anasiewicz (1992 – 1998), prof. dr hab. Bożenna Jaśkiewicz (2000 – 2008). W 2009 roku, obowiązki kierownika Katedry przejęła prof. dr hab. Bożena Łagowska, która pozostaje nadal kierownikiem jednostki nadrzędnej - Katedry Ochrony Roślin.
         

          Oprócz wymienionych osób, długoletnimi, samodzielnymi pracownikami Katedry Entomologii byli: dr hab. Jolanta Napiórkowska – Kowalik, prof. nadzw. UP (1962 – 2009), dr hab. Wanda Winiarska (1966 – 2000), dr hab. Władysław Huszcza (1982 – 2011), dr hab. Magdalena Gantner (1992 – 2013).
 

          W ciągu całego okresu istnienia Katedry Entomologii, dwadzieścia jeden osób uzyskało stopień naukowy doktora nauk rolniczych, jedenastu pracowników naukowych zdobyło stopień naukowy doktora habilitowanego, a czterech – tytuł profesora nauk rolniczych.
 

 

 

W Katedrze Entomologii wypromowano 20 doktorów, 11 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, 5 pracownikom nadano tytuł naukowy profesora.

Z chwilą powołania studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodniczym w Katedrze zrealizowano 6 przewodów doktorskich. Aktualnie zadania badawcze pod opieką naukową samodzielnych pracowników w ramach studiów trzeciego stopnia prowadzą 2 osoby: mgr inż. Klaudia Magierowicz i mgr inż. Maciej Malec.

 

Pracownicy Katedry Entomologii obecnie Zakładu Entomologii (2014 rok)

 

   Po restrukuryzacji w 2017 roku Katedra Entomologii zostałą przekształcona w Zakład Entomologii wchodzący w skałd Katedry Ochrony Roślin.