Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

 

          Pracownicy Zakładu Entomologii prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (kierunki: ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielarstwo i terapie roślinne, architektura krajobrazu), Wydziale Agrobioinżynierii (kierunki: rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja), Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (kierunek: bezpieczeństwo żywności), oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii (kierunek: biotechnologia). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i terenowych, seminariów oraz wykładów monograficznych. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia w języku angielskim ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus. Wiedza przekazywana jest w zakresie podstawowym (na studiach I stopnia) i rozszerzonym (studia II i III stopnia).
Studentów wymienionych Wydziałów zapraszamy do wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w Zakładzie Entomologii.       

 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych <<zobacz>>

 

 

Zakład dysponuje nowoczesną salą ćwiczeń wyposażoną w sprzęt audiowizualny oraz laboratoryjny. Liczne kolekcje owadów, zakonserwowany materiał roślinny z objawami żerowania, klucze i atlasy oraz opracowany przez pracowników zeszyt do ćwiczeń umożliwiają studentom zgłębianie tajników entomologii i pokrewnej wiedzy w sposób ciekawy i kreatywny. Magistranci i dyplomanci oraz studenci podczas ćwiczeń laboratoryjnych i wykonywania badań, korzystają z nowoczesnego laboratorium wyposażonego w komory klimatyczne, insektaria, sprzęt optyczny i terenowy oraz urządzenia i materiały laboratoryjne.
 

 

fot. 1, 2. Laboratorium i sala ćwiczeń Zakładu Entomologii                          

 

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w popularyzowaniu wiedzy o owadach poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach. Corocznie ogromnym zainteresowaniem cieszą się nasze projekty, przygotowywane i prezentowane w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

fot. 3, 4. Lubelski Festiwal Nauki 2013 i 2014 rok

 

Godziny konsultacji pracowników Zakładu Entomologii w roku akademickim 2017/2018 <<zobacz>>