BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników

Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Przedmiot

semestr

wykładowca

Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia stacjonarne I stopnia

Chów i hodowla bydła

IV

Prof. dr hab. ZygmuntLitwińczuk

Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierząt

V

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp

Technologie produkcji mleka i wołowiny

V

Dr hab. Witold Chabuz

Ekologiczne systemy chowu zwierząt

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie w nowoczesnych technologiach produkcji mleka

I

Dr hab. Witold Chabuz

Znaczenie przeżuwaczy w środowisku przyrodniczym

II

Dr hab. Witold Chabuz

Zarządzanie w produkcji wołowiny

III

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek produktów zwierzęcych

III

Dr inż. Waldemar Teter

Hodowla zachowawcza zwierząt

I

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Ekologiczna produkcja surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego

II

Dr Aneta Brodziak

Systemy kontroli jakości

I

Dr Aneta Brodziak

Polityka rolna i hodowla zwierząt w UE i na świecie

III

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

studia stacjonarne I stopnia

Hodowla bydła

IV

Prof. dr hab. ZygmuntLitwińczuk

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia

Wykład monograficzny

VII

Dr hab. Ewa Januś

Podstawy produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Piotr Stanek

Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi

VII

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek żywności ekologicznej

VII

Dr inż. Waldemar Teter

Ochrona zasobów genetycznych

V

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Systemy kontroli jakości

VII

Dr Aneta Brodziak

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne I stopnia

Technologie produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Waldemar Teter

studia stacjonarne II stopnia

Różnorodność biologiczna

II

Dr hab. Ewa Januś

studia niestacjonarne I stopnia

Technologie produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Waldemar Teter

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne I stopnia

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś

Rynek i marketing żywności

V

Dr inż. Waldemar Teter

Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywności

III

Dr Aneta Brodziak

Zagrożenia w produkcji żywności

IV

Dr Aneta Brodziak

Ekologiczna produkcja żywności

V

Dr Aneta Brodziak

Polityka rolna UE i regulacje prawne w produkcji żywności

IV

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne II stopnia

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś

System akredytacji w Polsce

III

Dr Aneta Brodziak

Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem w łańcuchu żywnościowym/

Kontrola i certyfikacja żywności ekologicznej

III

Dr Aneta Brodziak

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia stacjonarne I stopnia

Biologia zwierząt gospodarskich

II

Dr hab. Witold Chabuz

Bioróżnorodność zwierząt

VII

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

studia niestacjonarne I stopnia

Biologia zwierząt gospodarskich

II

Dr hab. Witold Chabuz

Kierunek: BIOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia

Bioróżnorodność zwierząt i ich znaczenie w środowisku

V

Dr hab. Witold Chabuz

Kierunek: DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

studia stacjonarne II stopnia

Polityka rolna i hodowla zwierząt w UE i na świecie

III

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: DIETETYKA

studia stacjonarne I stopnia

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

II

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek i marketing produktów żywnościowych

I

Dr inż. Waldemar Teter

studia niestacjonarne I stopnia

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

VI

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek i marketing produktów żywnościowych

II

Dr inż. Waldemar Teter

Kierunek: ROLNICTWO

studia stacjonarne I stopnia

Chów zwierząt

III

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp